Drukuj

Art. 4 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 4.

§ 1. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

§ 2. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić.
Artykuł 1 ...2a 3 4 5 6 ...166

Przejdź do artykułu