Drukuj

Art. 32 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 32.

Nawiązkę orzeka się na rzecz pokrzywdzonego w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.
Artykuł 1 ...30 31 32 33 34 ...166

Przejdź do artykułu