Drukuj

Art. 36 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 36.

§ 1. Naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

§ 2. Nie można orzec nagany za wykroczenie o charakterze chuligańskim.
Artykuł 1 ...34 35 36 37 37a ...166

Przejdź do artykułu