Drukuj

Art. 37 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 37.

Jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona szkoda, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego albo na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez organ orzekający.
Artykuł 1 ...35 36 37 37a 38 ...166

Przejdź do artykułu