Drukuj

Art. 43 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 43.

Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy, który:

  1. w ciągu 2 lat przed popełnieniem wykroczenia był już karany za podobne przestępstwo lub wykroczenie albo
     
  2. popełnił wykroczenie o charakterze chuligańskim
     
 - chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności organ orzekający uzna zawieszenie wykonania kary za celowe.
Artykuł 1 ...41 42 43 44 45 ...166

Przejdź do artykułu