Drukuj

Art. 55 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 55.

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...53 54 55 56 57 ...166

Przejdź do artykułu