Drukuj

Art. 54 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 54.

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...52b 53 54 55 56 ...166

Przejdź do artykułu