Drukuj

Art. 69 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 69.

Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...166

Przejdź do artykułu