Drukuj

Art. 71 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 71.

Kto przez wadliwe wykonanie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich użytkowanie lub samowolne uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze aresztu albo grzywny.
Artykuł 1 ...69 70 71 72 73 ...166

Przejdź do artykułu