Drukuj

Art. 73 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 73.

Kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach,

podlega karze aresztu albo grzywny.
Artykuł 1 ...71 72 73 74 75 ...166

Przejdź do artykułu