Drukuj

Art. 81 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 81.

Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...79 80 81 82 82a ...166

Przejdź do artykułu