Drukuj

Art. 93 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 93.

§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
Artykuł 1 ...92 92a 93 94 95 ...166

Przejdź do artykułu