Drukuj

Art. 95 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 95.

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...93 94 95 95a 96 ...166

Przejdź do artykułu