Drukuj

Art. 95a KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 95a.

Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł.
Artykuł 1 ...94 95 95a 96 96a ...166

Przejdź do artykułu