Drukuj

Art. 96b KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 96b.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138 i 317),

podlega karze grzywny do 2000 złotych.
Artykuł 1 ...96 96a 96b 96c 97 ...166

Przejdź do artykułu