Drukuj

Art. 96c KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 96c.

1) Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.


1) Dodany przez art. 48 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 r.
Artykuł 1 ...96a 96b 96c 97 98 ...166

Przejdź do artykułu