Drukuj

Art. 136 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 136.

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 1 ...134 135 136 137 138 ...243

Przejdź do artykułu