Drukuj

Art. 141 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 141.

1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.
Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...243

Przejdź do artykułu