Drukuj

Art. 142 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 142.

1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93.

2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji.

Artykuł 1 ...140 141 142 143 144 ...243

Przejdź do artykułu