Drukuj

Art. 152 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 152.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.
Artykuł 1 ...150 151 152 153 154 ...243

Przejdź do artykułu