Drukuj

Art. 153 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 153.

1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.
Artykuł 1 ...151 152 153 154 155 ...243

Przejdź do artykułu