Drukuj

Art. 157 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 157.

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów.

2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów.
Artykuł 1 ...155 156 157 158 159 ...243

Przejdź do artykułu