Drukuj

Art. 165 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 165.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.
Artykuł 1 ...163 164 165 166 167 ...243

Przejdź do artykułu