Drukuj

Art. 167 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 167.

  1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

  2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
     
  3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.
     
  4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.
     
Artykuł 1 ...165 166 167 168 169 ...243

Przejdź do artykułu