Drukuj

Art. 179 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.
Artykuł 1 ...177 178 179 180 181 ...243

Przejdź do artykułu