Drukuj

Art. 178 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 178.

  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

  2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
     
  3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
     
Artykuł 1 ...176 177 178 179 180 ...243

Przejdź do artykułu