Drukuj

Art. 183 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 183.

  1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

  2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
     
  3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
     
Artykuł 1 ...181 182 183 184 185 ...243

Przejdź do artykułu