Drukuj

Art. 184 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 184.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
Artykuł 1 ...182 183 184 185 186 ...243

Przejdź do artykułu