Drukuj

Art. 197 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 197.

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.
Artykuł 1 ...195 196 197 198 199 ...243

Przejdź do artykułu