Drukuj

Art. 199 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 199.

  1. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

  2. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
     
  3. Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
     
Artykuł 1 ...197 198 199 200 201 ...243

Przejdź do artykułu