Drukuj

Art. 225 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 225.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
Artykuł 1 ...223 224 225 226 227 ...243

Przejdź do artykułu