Drukuj

Art. 229 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 229.

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.
Artykuł 1 ...227 228 229 230 231 ...243

Przejdź do artykułu