Drukuj

Art. 231 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 231.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Artykuł 1 ...229 230 231 232 233 ...243

Przejdź do artykułu