Drukuj

Art. 27 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 27.

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...243

Przejdź do artykułu