Drukuj

Art. 28 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 28.

 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
   
 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
   
 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
   
 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
   
Artykuł 1 ...26 27 28 29 30 ...243

Przejdź do artykułu