Drukuj

Art. 30 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Artykuł 1 ...28 29 30 31 32 ...243

Przejdź do artykułu