Drukuj

Art. 5 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...243

Przejdź do artykułu