Drukuj

Art. 6 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 6.

1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Artykuł 1 ...4 5 6 7 8 ...243

Przejdź do artykułu