Drukuj

Art. 56 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 56.

1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.

2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.
Artykuł 1 ...54 55 56 57 58 ...243

Przejdź do artykułu