Drukuj

Art. 54 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Artykuł 1 ...52 53 54 55 56 ...243

Przejdź do artykułu