Drukuj

Art. 63 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Artykuł 1 ...61 62 63 64 65 ...243

Przejdź do artykułu