Drukuj

Art. 64 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 64.

  1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

  2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
     
  3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
     
Artykuł 1 ...62 63 64 65 66 ...243

Przejdź do artykułu