Drukuj

Art. 75 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 75.

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.
Artykuł 1 ...73 74 75 76 77 ...243

Przejdź do artykułu