Drukuj

Art. 76 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.
Artykuł 1 ...74 75 76 77 78 ...243

Przejdź do artykułu