Drukuj

Art. 95 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 95.

1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.

2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.
Artykuł 1 ...93 94 95 96 97 ...243

Przejdź do artykułu