Drukuj

Art. 94 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 94.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
Artykuł 1 ...92 93 94 95 96 ...243

Przejdź do artykułu