Drukuj

Art. 99 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 99.

  1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.

  2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.
     
  3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
     
Artykuł 1 ...97 98 99 100 101 ...243

Przejdź do artykułu