Drukuj

Art. 101 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 101.

1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.

2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.
Artykuł 1 ...99 100 101 102 103 ...243

Przejdź do artykułu