Drukuj

O bezpieczeństwie morskim

Pobierz za darmo Ustawa o bezpieczeństwie morskim (O bezpieczeństwie morskim) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. (.doc)

Ustawa o bezpieczeństwie morskim Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. Treść


O bezpieczeństwie morskim


Inne

O uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw O umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność O restytucji narodowych dóbr kultury O zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy