Drukuj

Art. 66 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 66.

1. W przypadkach określonych w art. 31 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004 właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję w sprawie:
 

  1. cofnięcia zatwierdzenia zakładu;
     
  2. zawieszenia zatwierdzenia zakładu.


2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Artykuł 1 ...64 65 66 67 68 ...128

Przejdź do artykułu